Start-upy v jižním Ontariu, andělští investoři, způsobilí pro nové federální financování

Federální vláda oznámila nové financování pro začínající podniky a sítě andělských investorů v jižním Ontariu s novým programem Investing in Business Innovation.Účelem nového financování je podpořit komercializaci nových technických inovací a také pomoci při hledání rizikového kapitálu nebo andělských investic z volného trhu. Cílem je urychlit komercializaci, zvýšit investice a podpořit růst andělských investic.Program má na období 2010–2014 přidělené finanční prostředky ve výši 190 milionů $. Start-upy mohou žádat až o 1 milion dolarů z tohoto financování, aby pokryly až jednu třetinu svých výdajů v následujících oblastech:

  • mzdové, kapitálové a provozní výdaje;
  • Materiály a zásoby;
  • Konzultační a/nebo odborné poplatky (omezené tržní sazbou); a,
  • Drobné a nekapitálové akvizice (např. software).

Další dvě třetiny finančních prostředků mají pocházet od externích investorů.

Stojí za zmínku, že toto financování od vlády je dostupné pouze pro začínající podniky, které již našly nějaký druh kapitálu od investorů ze soukromého sektoru. Abychom pomohli začínajícím podnikům, které nenašly investici, dostat se k těmto investorům, bude v rámci programu vytvořen online adresář začínajících podniků spolu s dalšími snahami přilákat investory.Neziskové sítě andělských investorů mají nárok na mnoho stejných výhod jako začínající podniky. Způsobilé sítě jsou ty, které podporují informační a propagační aktivity s cílem přilákat investice. Jednotlivé sítě mají nárok na financování až do výše 50 000 USD a organizace zastupující sítě mohou získat až 2 miliony USD.

Další informace o investování do podnikových inovací naleznete na webových stránkách FedDev Ontario o programu tady .

Kategori: Zprávy