Kalendář rezervací otevře vaši knihu schůzek (a udělá ji obousměrnou)

bookingcalendar.com , online plánovací aplikace, přivítala účastníky na 24. Andělské fórum se konala v SFU Harbour Center ve Vancouveru, aby přestala hrát telefonní značku a místo toho pomocí své aplikace otevřela své knihy schůzek BookingCalendar na rozdíl od jiných plánování, protože má své vlastní API a nabízí integraci s Kalendářem Google, Quickbooks a dalším plánovacím softwarem. BookingCalendar také umožňuje zákazníkům domlouvat si schůzky, což zvyšuje efektivitu a zároveň usnadňuje zákazníkům i firmám rezervaci. A na rozdíl od online kalendáře, jako je Kalendář Google, kde klient může vidět všechny vaše schůzky, s Kalendářem rezervací se zobrazují pouze relevantní data pro klienta a firmu. Kalendář rezervací aktuálně vydělává na modelu předplatného

Kategori: Zprávy