Průvodní dopis o kybernetické bezpečnosti

Kariérní průvodce kybernetického analytika společnosti BrainStation je vaším prvním krokem ke kariéře v oblasti kybernetické bezpečnosti. Čtěte dále a zjistěte, jak napsat skvělý motivační dopis pro pracovní pozice Analytik kybernetické bezpečnosti.

Staňte se analytikem kybernetické bezpečnosti

Promluvte si s poradcem pro učení, abyste se dozvěděli více o kurzu certifikátu kybernetické bezpečnosti na BrainStation.Kliknutím na Odeslat souhlasíte s naším Podmínky .Předložit

Nepodařilo se odeslat! Obnovit stránku a zkusit to znovu?

Zjistěte více o kurzu kybernetické bezpečnosti

Děkuji!

Brzy budeme v kontaktu.Podívejte se na stránku Kurz kybernetické bezpečnosti

Co je průvodní dopis pro kybernetickou bezpečnost?

Motivační dopis v oblasti kybernetické bezpečnosti je způsob, jak zaměstnavatelům sdělit, že jste tím nejlepším kandidátem na pozici v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Motivační dopis pro kybernetickou bezpečnost, nebo přesněji motivační dopis analytika kybernetické bezpečnosti, bude doprovázet váš životopis a vysvětlí, proč se díky vašim relevantním zkušenostem a vzdělání na danou pozici skvěle hodíte, proč jste nadšeni z nabídky práce a jak byste významnou hodnotu pro společnost.

Průvodní dopis analytika informační bezpečnosti nebo analytik kybernetické bezpečnosti by měl podrobně popsat vaše zkušenosti s prací na ochraně počítačového systému nebo informačního systému před kybernetickými útoky, pokusy o neoprávněný přístup a dalšími bezpečnostními hrozbami.Úspěšný motivační dopis analytika kybernetické bezpečnosti zaměstnavatele zaujme a pomůže vám posunout se do další fáze procesu podávání žádostí, což je obvykle pohovor.

Náš tvůrce průvodních dopisů pro kybernetickou bezpečnost vám pomůže začít.

Průvodní dopisy o kybernetické bezpečnosti – průvodce krok za krokem

Chcete-li napsat úspěšný motivační dopis analytika kybernetické bezpečnosti, je třeba dodržet několik kroků a osvědčených postupů. • Představte se poutavě a jasně uveďte, o jakou pracovní pozici se ucházíte
 • Stručně vyzdvihněte své relevantní profesní zkušenosti a silné stránky
 • Vysvětlete, proč se k sobě hodíte a co vás odlišuje
 • Odhlaste se poděkováním vedoucímu náboru a uvedením jasné výzvy k akci

Mezi doporučené postupy patří:

  Prozkoumejte organizaci. Zjistěte si co nejvíce informací o společnosti, o kterou se ucházíte, a její kultuře. Jeho webové stránky by měly obsahovat spoustu informací o historii společnosti a jejích hodnotách, jakož i jejích produktech a službách. Váš motivační dopis by měl ukázat, že jste nadšení nejen pro pracovní roli, ale obecně pro společnosti.Zaměřte se pouze na relevantní dovednosti. Motivační dopis by neměl být delší než jedna stránka, takže si budete muset vybrat, které dovednosti a zkušenosti vyzdvihnete. Buďte o krok napřed pečlivým prostudováním popisu práce, abyste zjistili, které dovednosti a kompetence jsou prioritou. Uveďte příklad každé dovednosti v akci v průběhu své kariéry.Přizpůsobte si každý motivační dopis. Každý dopis, který píšete, by měl být přizpůsoben konkrétní pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Náboroví manažeři mohou snadno rozpoznat obecné formuláře průvodních dopisů, které byly široce rozesílány. Pokud můžete zjistit jméno osoby, která najímá pro novou pracovní nabídku, uveďte to ve své adrese spolu s preferovaným titulem této osoby (Vážená paní atd.)Před odesláním upravte a pečlivě zkontrolujte. Pozornost věnovaná detailům je důležitá pro každého analytika informační bezpečnosti nebo kybernetické bezpečnosti. Před odesláním si pečlivě prostudujte průvodní dopisy. Zkuste si to přečíst nahlas, abyste zachytili zvláštní fráze, které jste při psaní možná přehlédli. Před odesláním se ujistěte, že vaše průvodní dopisy neobsahují pravopisné nebo gramatické chyby.

Začínáme – jaký je účel průvodního dopisu?

Motivační dopis poskytuje zaměstnavatelům komplexnější pochopení vašich dovedností a zkušeností než samotný životopis.

Motivační dopis je doplňkem vašeho životopisu, který přidá kontext k vašim minulým zkušenostem a dá vám příležitost přímo zdůvodnit, proč byste byli skvělou volbou na pozici analytika informační bezpečnosti nebo analytika kybernetické bezpečnosti.

Při psaní motivačního dopisu pro kybernetickou bezpečnost mějte na paměti některé z těchto otázek:

 • Jaké profesní zkušenosti si do role přinesete?
 • Co z vás dělá skvělého analytika kybernetické nebo informační bezpečnosti?
 • Proč se ucházíte o tuto roli?
 • Jak mohou vaše zkušenosti pomoci této společnosti?

Jak vytvořit osnovu průvodního dopisu o kybernetické bezpečnosti

Obecná osnova, kterou se můžete řídit při vytváření průvodního dopisu pro kybernetickou bezpečnost, je:

 • Nadpis, včetně vašeho jména a kontaktních údajů
 • datum
 • Jméno a titul náborového manažera a název a adresa společnosti
 • Pozdrav
 • Silný úvodní odstavec, který vyjadřuje váš zájem o pozici a zaujme čtenáře
 • Druhý odstavec a další odstavce, které popisují vaše relevantní dovednosti a zkušenosti, s příklady z vaší kariéry
 • Závěrečný odstavec s jasnou výzvou k akci
 • Odhlásit se

Co zahrnout do průvodního dopisu o kybernetické bezpečnosti

V průvodním dopise pro kybernetickou bezpečnost budete chtít nejprve zahrnout základní nadpis s vašimi kontaktními údaji a personalizovaným pozdravem. Váš motivační dopis by měl začínat přesvědčivým úvodem a v dalších odstavcích byste měli zdůraznit své relevantní zkušenosti s kybernetickou bezpečností a vysvětlit, proč se na tuto práci hodíte právě vy.

Zakončete svůj motivační dopis zdvořilým uzavřením a výzvou k akci.

  Nadpis: V horní části motivačního dopisu uveďte své jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Můžete také zahrnout odkazy na svůj web, online životopis a stránku LinkedIn. Záhlaví v průvodním dopise by se mělo shodovat se záhlavím vašeho životopisu, aby se vytvořila soudržná aplikace.Pozdrav: Oslovte náborového manažera jménem se správným titulem, abyste se odlišili od uchazečů bez osobních dopisů. Pokud nemůžete najít jméno, adresujte ho konkrétní roli nebo týmu, jako je Vážený manažer kybernetické bezpečnosti nebo náborovému týmu pro kybernetickou bezpečnost.Úvod: Mnoho náborových manažerů rychle prolétne životopisy a motivační dopisy – zvláště pokud najímají na vstupní pozici – takže je důležité udělat dobrý dojem hned. Upřesněte pozici, o kterou se ucházíte, a uveďte své klíčové vlastnosti jako uchazeče.Relevantní dovednosti a zkušenosti: V hlavním odstavci (odstavcích) průvodního dopisu zdůrazněte své dovednosti a zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poskytněte skutečné příklady, které prokážou vaše dovednosti při zmírňování kybernetických hrozeb, poskytování strategie zabezpečení informací a předcházení narušení síťových dat. Podívejte se na konkrétní minulé úspěchy relevantní pro práci, o kterou se ucházíte. Identifikujte několik klíčových požadavků z popisu práce a vysvětlete, jak máte potřebné dovednosti k úspěchu.Důvody pro podání žádosti: Vysvětlete, proč chcete konkrétně pracovat pro jejich společnost. Spolu se zkušenostmi budou zaměstnavatelé hledat i kulturně vhodné. Podělte se o to, co vás na dané pozici vzrušuje a jak je v souladu s vašimi hodnotami a cíli.Zavírání: Zopakujte svůj zájem a požádejte zaměstnavatele, aby se sešel nebo si popovídal při pohovoru, abyste mohli dále diskutovat o roli. Dokončete svůj motivační dopis laskavě a poděkujte zaměstnavateli za jeho čas.

Příklady motivačního dopisu pro kybernetickou bezpečnost

Milá Jane Doe,

Píši, abych vyjádřil svůj zájem o práci Analytik informační bezpečnosti s 123 Network Security. Jsem ostřílený profesionál v oblasti kybernetické bezpečnosti s pětiletými zkušenostmi s poskytováním řešení kybernetické bezpečnosti a proaktivně pracuji na zabezpečení velkých společností před kybernetickými útoky, hackery, malwarem a dalšími hrozbami.

Ve své současné roli inženýra kybernetické bezpečnosti ve společnosti Document Resources Ltd pracuji jako součást velkého týmu kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je udržovat osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zajistit bezpečnost citlivých dat a dokumentů a předvídat možné hrozby, aby byla organizace o krok napřed. Během své kariéry u Document Resources jsem snížil bezpečnostní rizika o více než 33 % implementací fyzické kontroly přístupu a vícevrstvého bezpečnostního systému, který zahrnuje antispyware a antivirový software.

123 Network Security sleduji od jejího založení v roce 1997 a vím, že organizace si jako bezrizikové prostředí drží vysoký standard. Jsem přesvědčen, že moje silné stránky v oblasti strategie kybernetické bezpečnosti, informační bezpečnosti a provozu IT mi umožní prosperovat jako analytik informační bezpečnosti a zároveň přinesou organizaci významnou hodnotu.

Můj životopis naleznete v příloze. Těším se na další setkání a prodiskutování role. Děkujeme Vám za Váš čas a pozornost.

S pozdravem,

[Název]

Kybernetická bezpečnost šablona průvodního dopisu

[Celé jméno]

[Telefonní číslo]

[E-mailem]

[Web, LinkedIn]

[Datum]

[Jméno náborového manažera]

[Název práce vedoucího náboru]

[Jméno společnosti]

[Adresa společnosti]

Vážený [název manažera náboru],

Moje zkušenosti s [seznam zkušeností] a schopnost [seznam dovedností] a [seznam dovedností] by ze mě udělaly skvělého kandidáta na pozici [job title] ve společnosti [company].

Jako [aktuální/minulý titul] v [současná/předchozí společnost] jsem byl zodpovědný za [seznam hlavních povinností]. Některé z výsledků našeho úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti byly [diskutovat o hlavních úspěších v oblasti kybernetické bezpečnosti pomocí statistik].

Jsem ohromen [diskutovat o jedné z hodnot nebo úspěchů společnosti]. Jsem nadšený, že se mohu ucházet o tuto pozici, protože [důvody, proč jste nadšeni ze společnosti]. Cítím, že bych byl skvělou posilou vašeho týmu. Mohu přinést své odborné znalosti v [seznam dovedností, které jsou relevantní pro danou pozici], abych dále zlepšil vaši práci.

Přikládám svůj životopis, kde se dozvíte více o mé kvalifikaci, vzdělání a pracovních zkušenostech. Neváhejte mě kontaktovat na [kontaktní informace]. děkuji za zvážení. Těším se, až od tebe uslyším.

S pozdravem,

[Název]

Kategori: Zprávy