Otázky k pohovoru o digitálním marketingu

Kariérní průvodce digitálního marketingu BrainStation může pomoci nastartovat kariéru v marketingu, včetně tvorby obsahu, marketingu na sociálních sítích, e-mailového marketingu a dalších. Přečtěte si přehled běžných otázek týkajících se digitálního marketingového pohovoru a strategií, jak na ně odpovědět.

Staňte se digitálním marketérem

Promluvte si s Learning Advisor a zjistěte více o tom, jak vám naše bootcampy a kurzy mohou pomoci stát se digitálním marketérem.Kliknutím na Odeslat souhlasíte s naším Podmínky .Předložit

Nepodařilo se odeslat! Obnovit stránku a zkusit to znovu?

Zjistěte více o našem Digital Marketing Bootcampu

Děkuji!

Brzy budeme v kontaktu.Zobrazit stránku Digital Marketing Bootcamp

Pro digitální marketingové rozhovory neexistuje standardní formát rozhovoru. Proces se bude lišit v závislosti na společnosti a tazateli. Zaměstnavatelé vás mohou otestovat na vašich znalostech a technických dovednostech v oblasti digitálního marketingu, abyste zjistili, zda se na vás hodí. Kromě toho můžete očekávat odpovědi na otázky týkající se chování, které odhalí vaše pracovní návyky, zkušenosti a osobnost. Chcete-li se připravit na pohovor v oblasti digitálního marketingu, budete muset porozumět společnosti, roli a požadavkům – a umět vysvětlit hodnotu, kterou můžete jako digitální marketingový specialista přinést.

Před pohovorem se podívejte na značku společnosti a aktuální strategii digitálního marketingu. Když porozumíte jejich poslání, hodnotám a marketingovým kanálům, můžete lépe přizpůsobit své odpovědi na pohovory. Zamyslete se nad návrhy na zlepšení jejich digitálního marketingu. Pokud se to objeví během pohovoru, budete připraveni ukázat jim své kreativní a analytické myšlení.

Chcete-li se připravit na jakoukoli otázku na pohovoru, která se může objevit během vašeho pohovoru, můžete si prostudovat a procvičit tyto běžné otázky a odpovědi na pohovory v digitálním marketingu.Seznam otázek týkajících se digitálního marketingu: Otázky související s digitálním marketingem

Zaměstnavatelé budou hledat kandidáty, kteří rozumí základům principů, nástrojů a procesů digitálního marketingu. Digitální marketing je široký obor a váš tazatel bude chtít lépe porozumět tomu, kde leží vaše dovednosti a zkušenosti. Kromě otázek o vašem portfoliu a profesním zázemí byste měli očekávat otázky, které se týkají vašich zkušeností s marketingem na sociálních sítích, reklamami s platbou za proklik (PPC), e-mailovým marketingem, analýzou a reportováním, vztahy s veřejností a optimalizací pro vyhledávače, mimo jiné oblasti. Při pracovním pohovoru může náborový manažer položit některé z následujících otázek, aby otestoval vaše znalosti z odvětví digitálního marketingu:

Co je digitální marketing?

Digitální marketing je zastřešující termín pro všechny formy marketingu, které využívají internet nebo elektronická zařízení. Existuje mnoho marketingových technik a taktik, které spadají pod digitální marketing, včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketingu pro vyhledávače (SEM), budování odkazů, marketingu na sociálních sítích, e-mailového marketingu, přímého marketingu, influencer marketingu a virálního marketingu. Podobně jako u forem tradičního marketingu je konečným cílem digitálního marketingu zvýšit povědomí o značce, zvětšit velikost prodejní cesty společnosti, oslovit cílové publikum a v konečném důsledku zvýšit příjmy. Tyto formy digitálního marketingu lze rozdělit do dvou hlavních kategorií:

  Outbound Marketing: Když se obchodník snaží prodat produkt přímo spotřebiteli (příklady: nákup reklamního prostoru, telefonování nebo prodej produktu od dveří ke dveřím)Příchozí marketing: Marketér vytváří videa, prezentaci na sociálních sítích, webové stránky nebo jiný obsah, který přitahuje potenciální zákazníky, kteří by pak mohli zvážit nákup nebo se o váš produkt zajímat.
 • Vysvětlete optimalizaci pro vyhledávače (SEO).
 • Co je klíčové slovo? Jak důležité je to z hlediska SEO?
 • Jaké jsou klíčové oblasti, kde můžete pomocí klíčových slov optimalizovat hodnocení stránek?
 • Vysvětlete PPC a Google reklamy.
 • Jaké jsou primární modely pro určování platby za proklik?
 • Co je Google AdWords?
 • Jaké jsou některé z nejužitečnějších nástrojů online marketingu?
 • Co je to on-page a off-page optimalizace?
 • Jaké jsou vlastnosti špatných odkazů?
 • Čím se digitální marketing liší od klasického?
 • Jaké typy obsahu tvoří efektivní digitální marketingovou kampaň?
 • V čem vidíte rozdíl mezi content marketingem a contentovou strategií? Uveďte několik příkladů každého z nich.
 • Popište prodejní cestu a proč je důležitá pro digitální marketing.
 • Jaké jsou nejúčinnější způsoby, jak zvýšit návštěvnost vašeho webu?
 • Jaký je rozdíl mezi optimalizací pro vyhledávače (SEO) a marketingem pro vyhledávače (SEM)?
 • Jaké KPI používáte při reportování na sociálních sítích?

Seznam otázek k pohovoru o digitálním marketingu: Otázky týkající se technických dovedností

Otázky týkající se technických dovedností otestují vaši schopnost implementovat základní strategie a nástroje.Pro tyto otázky se můžete obrátit na své minulé projekty a výsledky digitálního marketingu. Nezapomeňte jasně formulovat své myšlení a pracovní postup. I když to není považováno za vysoce technickou roli, úspěšný digitální marketér se musí zavázat, že bude mít aktuální informace o nejnovějších technologiích a nástrojích, které mu pomohou dělat svou práci efektivněji a efektivněji. Několik příkladů otázek z technického digitálního marketingového rozhovoru:

Jaké jsou nejlepší nástroje a software pro marketing na sociálních sítích?

Digitální marketéři spoléhají na řadu nástrojů, které zajistí úspěch marketingu na sociálních sítích a zefektivní úkoly, jako je plánování příspěvků na sociálních sítích, vytváření obrázků a dalšího obsahu, analyzování výkonu vašich příspěvků, správa více účtů na sociálních sítích napříč různými kanály sociálních médií a další. . Mezi nejlepší nástroje pro plánování obsahu patří Hootsuite, Later, Buffer, FB Creator Studio a Sprout Social. Pro obsahovou strategii a marketing jsou užitečné nástroje jako SEMrush. Pokud má práce, pro kterou vedete pohovor, obtížný prvek sociálních médií, projděte si popis práce, abyste zjistili, zda tam nejsou zmínky o nějakých konkrétních nástrojích nebo softwaru, a nezapomeňte je zahrnout do své odpovědi.

 • Jak vybíráte efektivní KPI digitálního marketingu a jak je sledujete?
 • Jaká je vaše obvyklá metoda SEO strategie?
 • S jakými nástroji digitálního marketingu máte zkušenosti?
 • Popište digitální marketingovou kampaň, na které jste pracovali od začátku do konce. Jaké přístupy jste zvolili, jakým výzvám jste čelili a jak jste byli úspěšní?
 • Co je podle vás největší výzvou v digitálním marketingu?
 • Jaký je podle vás další hlavní trend v digitálním marketingu?
 • Jak byste postupovali při vytváření efektivní e-mailové marketingové strategie?
 • Jaké jsou charakteristické znaky úspěšného marketingového e-mailu?
 • Jak byste změřili úspěšnost marketingového e-mailu?
 • Vysvětlete efektivní prodejní cestu, kterou jste vytvořili.
 • Máte zkušenosti s automatizací marketingu?
 • Řekněte nám o svých zkušenostech s vytvářením rozpočtů pro digitální marketing.
 • Vysvětlete, jak poznáte, že digitální marketingová kampaň není úspěšná.
 • Jaké platformy sociálních médií by podle vás byly pro naši značku nejlepší?
 • Jak byste vytvořili kampaň na sociálních sítích?
 • Jak můžete okamžitě přivést návštěvnost na naše stránky?

Seznam otázek k pohovoru o digitálním marketingu: Osobní otázky

Zaměstnavatelé nehledají pouze kandidáta s nezbytnou kvalifikací pro digitální marketing, ale také vhodnou osobností a stylem práce pro spolupráci s ostatními.

Aby vás zaměstnavatelé lépe poznali, mohou vám na osobním pohovoru položit otázky, jako například:

Jaká je největší výzva, které dnes týmy digitálního marketingu čelí?

Chcete-li odpovědět na tuto otázku, vycházejte ze své vlastní kariéry v digitálním marketingu a také ze svých zkušeností spotřebitele. Mohli byste uvést nasycenost platforem sociálních médií a problém najít správný přístup pro každé jedinečné publikum. Další možností by bylo mluvit o tom, jak důvtipný je moderní spotřebitel, a o výzvě vytvořit obsah, který nalezne rovnováhu mezi autenticitou a souladem s celkovou vizí značky společnosti. Buďte připraveni nabídnout strategie, které osobně používáte k překonání těchto výzev.

 • Můžeš nám o sobě říct?
 • Jaký je tvůj největší úspěch?
 • Jaké jsou vaše největší přednosti?
 • Jaké jsou vaše největší slabiny?
 • V jakém týmovém prostředí se vám daří?
 • Na jaký styl řízení nejlépe reagujete?
 • Co vás na této pozici v digitálním marketingu nejvíce zajímá?
 • Proč chcete pracovat pro naši organizaci?
 • Proč by vás měla naše společnost zaměstnat?
 • Kde si sám sebe představuješ za pět let?
 • Co se vám na digitálním marketingu nejvíce líbí?
 • Co se vám na digitálním marketingu nejméně líbí?
 • Jaká je vaše filozofie digitálního marketingu?
 • Jaké značky máte rádi nebo sledujete na sociálních sítích a proč?
 • Jaký je příklad kampaně generující potenciální zákazníky, na které byste zde rádi pracovali?

Seznam otázek k pohovoru o digitálním marketingu: Vedení a komunikace

Vedení a komunikace jsou dvě základní dovednosti, které potřebuje každý digitální marketér.

Mezi jejich pracovní povinnosti často patří vedení digitálních marketingových kampaní, sdělování poselství značky a prezentace nápadů klientům nebo zainteresovaným stranám.

Chcete-li zjistit, zda má kandidát správné komunikační a vůdčí schopnosti, mohou zaměstnavatelé klást otázky na pohovoru, jako jsou:

Jak si udržujete přehled o novinkách v oboru a trendech digitálního marketingu? Jak to aplikujete ve své práci?

Nejlepší způsob, jak zůstat na špičce trendů digitálního marketingu, jsou sociální média. Můžete manažerovi náboru vysvětlit, že jste jako digitální marketingový pracovník extrémně aktivní na široké škále sociálních platforem a že držíte krok s nejnovějšími novinkami v oboru sledováním influencerů, oborových blogů a top manažerů na Twitteru, LinkedIn, a Instagram. Můžete hovořit o nastavení Google Alerts pro jakákoli klíčová slova relevantní pro vaši značku nebo společnost a zároveň zdůraznit svůj zájem o absolvování webinářů, další vzdělávání a účast na konferencích v oboru digitálního marketingu. Nakonec musíte náborovému manažerovi sdělit, že jste odhodláni držet krok s nejnovějšími trendy. Digitální marketéři si nemohou dovolit zaostávat za dobou.

 • Uveďte příklad, jak byste popsali digitální marketing někomu, kdo je v oboru úplně nový.
 • Jak sdělujete svůj pokrok klientům a/nebo zainteresovaným stranám?
 • Jak motivujete svůj tým digitálního marketingu, aby dělal to nejlepší?
 • Popište, kdy jste kolegovi poskytli konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Popište dobu, kdy váš tým nesouhlasil s vaším směrem. jak jste to zvládli?
 • Řekněte mi o situaci, kdy jste pracovali jako součást týmu na realizaci zásadního marketingového projektu. Jakou roli jsi hrál?
 • Co byste dělali, kdyby došlo k výpadku komunikace v práci?
 • Mluvte o úspěšné prezentaci, kterou jste předvedli, a o tom, proč si myslíte, že se povedla.

Seznam otázek týkajících se digitálního marketingu: Behaviorální

Otázky týkající se chování vycházejí z vašich minulých profesních zkušeností ve vaší kariéře digitálního marketingu.

Zaměstnavatelé hledají konkrétní příklady, které ukazují, jak jste situaci řešili. Chcete-li úspěšně odpovědět na otázku týkající se behaviorálního rozhovoru, jasně vysvětlete situaci nebo výzvu, jak jste odpověděli a výsledek nebo výsledek vašich činů.

Příklady otázek behaviorálního pohovoru pro digitální marketéry zahrnují:

Popište digitální marketingovou kampaň, na které jste pracovali a která nešla podle plánu. Proč se to nepovedlo a jak jste reagovali?

Náborový manažer zde bude sledovat, jak se vypořádáte se zklamáním. Ve své odpovědi musíte jasně vysvětlit, jak se kampaň vychýlila, převzít odpovědnost za neúspěch a vysvětlit, co jste se naučili, a kroky, které byste příště podnikli, abyste zajistili lepší výsledek. Jednou ze strategií by bylo vybrat si kampaň, kde byste mohli mít nerealistická očekávání. Diskuse o tom, jak jste si vybrali své KPI a jak jste se naučili vytvářet realistické cíle, ukáže, že jste kritickým myslitelem a řešíte problémy s myslí pro marketingovou strategii.

 • Diskutujte o době, kdy s vámi váš tým nesouhlasil.
 • Promluvte si o jedné z vašich nejúčinnějších kampaní. Čím to bylo tak efektivní?
 • Popište dobu, kdy jste pracovali s týmem na vytvoření kampaně s omezeným rozpočtem.
 • Pracovali jste na vícefunkčním projektu? Kolik lidí se to týkalo?
 • Mluvte o době, kdy jste byli vystaveni obrovskému tlaku, a o tom, co jste udělali, abyste zůstali efektivní.
 • Jaký je příklad marketingového cíle, kterého jste dosáhli? Jaké kroky byly spojeny s vaším úspěchem?
 • Mluvte o době, kdy jste riskovali digitální marketing.
 • Museli jste někdy uvést na trh produkt nebo značku, pro kterou jste nebyli nadšení?
 • Řekněte mi o zásadní změně, kterou jste provedli ve starém marketingovém procesu nebo strategii, ao účincích, které to mělo.
 • Kdy jste spojili kreativitu a analytické myšlení, abyste překonali problém?

Seznam otázek týkajících se digitálního marketingu od předních společností (Amazon, Google, Facebook, Microsoft)

Abyste měli představu o tom, co nejlepší společnosti hledají v kandidátech na digitální marketing, zde je několik příkladů otázek na pohovor od Amazonu, Googlu, Facebooku a Microsoftu.

 • Povězte mi o době, kdy jste dostali tvrdou zpětnou vazbu na váš pracovní výkon. jak jsi odpověděl?
 • Povězte mi o době, kdy jste museli řešit problém, kdy požadavky byly nejednoznačné. Promluvte se mnou o svém procesu.
 • Použili jste v minulých pracovních zkušenostech Google AdWords?
 • Jak byste zvýšili přijetí nového produktu nebo funkce? Jak byste změřili úspěch?
 • Jaké strategie pro přilákání nových obchodů byste použili, abyste získali nové účty?
 • Povězte mi o tom, kdy jste se se svým manažerem neshodli ohledně problému. Co jste udělali, abyste to překonali?
 • Co byste na našem webu zlepšili?
 • Jak byste zvýšili míru konverze?
 • Proveď mě jednou ze svých digitálních marketingových kampaní. Jak byla strukturována, implementována, prováděna a jak o ní bylo vykazováno?
 • Jaký produkt nebo služba se podle vás prodává dobře?
 • Povězte mi o době, kdy jste pracovali na společném projektu.
 • Řekněte mi, kdy jste čelili konfliktu a jak jste se s ním vypořádali.
 • Povězte mi o době, kdy jste pracovali napříč různými funkcemi.
 • Povězte mi o době, kdy jste se museli rozhodovat pod tlakem a časovým omezením.
 • Povězte mi o době, kdy jste museli pracovat s někým, s kým jste nesouhlasili.
 • Povězte mi o době, kdy jste pracovali s více zainteresovanými stranami.
 • Jaký přístup volíte při vytváření digitální marketingové strategie?
 • Jak data a Google Analytics podporují digitální marketing?
 • Popište dobu, kdy jste museli řídit tým s protichůdnými osobnostmi.

Kategori: Zprávy