Kategorie: Zprávy

Den v životě datového vědce

Den v životě datového vědce obvykle zahrnuje extrakci, čištění, analýzu a vizualizaci dat, ale tím jejich povinnosti nekončí…


Den v životě UX designéra

Jak vypadá běžný den UX designéra? Zjistěte nejpoužívanější nástroje a softwarové platformy, jaký druh práce návrháři nejvíce angažují…


Jsou obchodní analytici ve vysoké poptávce?

Po obchodních analyticích je vysoká poptávka a očekává se, že tato poptávka poroste pouze v dohledné budoucnosti.


Vyplatí se bootcampy pro datovou vědu?

Ano, bootcampy datové vědy jsou stále výhodnější investicí, protože organizace oceňují prokazatelné dovednosti a zkušenosti.


Stojí za to UX Design Bootcampy?

Ano, UX design bootcampy jsou stále výhodnější investicí a počet zápisů do user experience design bootcampů prudce vzrostl….


Otázky k rozhovoru s obchodním analytikem

Připravte se na pracovní pohovor Business Analyst s ukázkovými otázkami týkajícími se technologických dovedností, obchodního ducha a dalších.


Příklady motivačního dopisu obchodního analytika

Naučte se, jak napsat motivační dopis pro žádost o zaměstnání Business Analyst, včetně popisu dopisu a toho, co má obsahovat.


Obchodní analytik

Průvodce 2022 Kariérní průvodce obchodního analytika společnosti BrainStation vám může pomoci udělat první kroky k lukrativní kariéře v obchodní analýze. Průvodce poskytuje…


Příklady životopisu obchodního analytika

Ucházíte se o práci obchodního analytika? Naučte se, jak napsat životopis Business Analyst, který vám pomůže vyniknout.


Obchodní analytik versus datový vědec

Data Scientists a Business Analyst spoléhají na data, aby našli smysluplné vzorce. Ale každý k tomuto cíli přistupuje jiným způsobem.


Průvodní dopis o kybernetické bezpečnosti

Naučte se, jak napsat motivační dopis k žádosti o zaměstnání Analytika kybernetické bezpečnosti, včetně popisu dopisu a toho, co má obsahovat.


Analytik kybernetické bezpečnosti

Zjistěte více o roli analytika kybernetické bezpečnosti, včetně toho, proč je kybernetická bezpečnost důležitá, o relevantních nástrojích, dovednostech a dalších.


Otázky k pohovoru o kybernetické bezpečnosti

Abychom vás připravili na otázky, se kterými se můžete setkat, sestavili jsme seznam často kladených otázek na pohovorech pro pracovní místa v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Cybersecurity Resume

Ucházíte se o práci analytika kybernetické bezpečnosti? Naučte se, jak napsat životopis analytika kybernetické bezpečnosti, který vám pomůže vyniknout.


Šablony a příklady průvodních dopisů Data Science

Zjistěte, jak napsat motivační dopis pro datovou vědu, včetně šablon motivačních dopisů a příkladů, které vám mohou pomoci získat práci Data Scientist…


Otázky k pohovoru o datové vědě

Procesy pohovorů v oblasti datové vědy se mohou lišit v závislosti na společnosti a odvětví. Najděte seznam běžných otázek na pohovor, na které se můžete připravit…


Příklady resumé datové vědy

Naučte se, jak napsat životopis datové vědy, který nastiňuje vaše příslušné dovednosti a kvalifikaci při ucházení se o práci Data Scientist.


Data Science vs Data Mining

Tam, kde je datová věda široký obor, data mining popisuje techniky pro extrakci informací z databáze, která byla jinak neznámá.


Data Scientist

Zjistěte, co jsou datoví vědci a datová věda, jak se datový vědec srovnává s datovým analytikem, co datový vědec při své práci dělá…


Šablony a příklady průvodních dopisů pro digitální obchodníky

Zjistěte, jak napsat motivační dopis pro digitální marketing, včetně šablon motivačních dopisů a příkladů, které vám mohou pomoci získat práci v digitálním marketingu.