Mesh ’09: Ilya Grigorik (spoluzakladatel, AideRSS) na Event-Driven Architectures

Ilya Grigorik, spoluzakladatel a CTO společnosti (AideRSS / PostRank.com) přednesl prezentaci na téma Event-Driven Architectures na meshU .Ve svém jádru je architektura řízená událostmi jednoduše implementační vzor, ​​který explicitně odděluje role generátorů událostí a spotřebitelů, na rozdíl od vytváření aplikace nebo služby, která je zodpovědná za celý cyklus. Jednoduchým příkladem může být příchozí požadavek na vygenerování faktury za nový nákup. V aplikaci řízené událostmi služba zaznamená požadavek, upozorní uživatele, že se zpracovává, a poté odešle zprávu spotřebitelskému procesu, který pak vygeneruje skutečnou fakturu. Tímto způsobem uživatel obdrží okamžitou zpětnou vazbu a skutečné náročné zpracování se provádí v samostatném procesu. Konečným výsledkem je rychlejší doba odezvy pro uživatele a snadno škálovatelná infrastruktura pro vývojáře.Zde jsou jeho prezentace:

Kategori: Zprávy